Det nye styret for 2005 ble valgt, og består av:

Leder, Svein Aastvedt. Nestleder, Magnar Stormark. Sekretær, Tore Nordvik. Kasserer, Nina Johanne M Hevrøy. Øvrige styremedlemmer:  Grethe Solvang Johnsen.  Hildegunn A Borlaug. Svein Pletten. Rune Steindal. Oda Brubakken. Varamedlemmer til styret: Atle Lid. Kristian Jenset. Åse Ystebø. Karstein Moldøen.

Leif Sande orienterte om sammenslåingsdebatten NOPEF - KJEMISK.

 

"[bilde]"
Kilde: Statoil