I redaksjonen:
Frode Mikkelsen (send e-post), Lene Hauge (send e-post) og web-ansvarlig Frode Solberg (send e-post)