- Industri Energi Statoil Sokkel krever at myndighetene utøver sitt eierskap slik at man ivaretar norske samfunnsinteresser på lang sikt, heter det i uttalelsen.

De viser til erfaringer som tilsier at kostnader ved bygging i utlandet i stor grad overstiger estimatene ved kontraktsinngåelse, at tekniske løsninger ofte ikke tilfredsstiller norsk standard og krav.

- Norsk leverandørindustri må gis muligheten til å videreutvikle kompetanse for å møte utfordringer ved fremtidige utbygginger i bla nordområdene, sier årsmøtet.