Ca 5500 Statoilansatte har valgt Industri Energi Statoil.

Vi er en vertikal organisasjon med egne foreninger på alle geografiske steder, og har medlemmer innen alle områder.

Vi har et godt utbygd tillitsvalgt-apparat som hele tiden jobber for å ivareta våre medlemmers interesser i alle sammenhenger.

Vi er tilsluttet Industri Energi som har ca 58.000 medlemmer.
Industri Energi er tilsluttet LO og tilsammen er vi over 890.000 medlemmer